Més de 650 alumnes de formació professional de centres públics, concertats i privats d'arreu de Catalunya oferiran el seu suport com a professionals en els àmbits sanitari i social fins que es resolgui la situació d'alarma generada per la pandèmia del coronavirus. L'objectiu és col·laborar amb les persones que més ho necessitin durant aquest període i contribuir d'aquesta manera a la manca de personal existent en ambdós àmbits, segons han explicat fonts del Govern català.

L'alumnat que oferirà aquest suport cobrirà principalment les baixes de personal causades per la Covid-19, però, quan calgui, també servirà per ampliar els diferents serveis que siguin necessaris en cada moment. Es tracta d'estudiants tots ells majors de 18 anys i que treballaran de manera voluntària amb persones sense risc d'infecció.

Concretament, seran estudiants dels cicles formatius de grau mitjà de Cures auxiliars d'infermeria, de grau mitjà d'Atenció a les persones en situació de dependència i del grau superior d'Integració social. Actualment a Catalunya hi ha un total d'11.600 alumnes de primer curs i 4.300 alumnes de segon curs que fan un dels cicles formatius. Aquests cicles estan inscrits en les famílies professionals de Sanitat i de Serveis Socioculturals i a la comunitat. El departament d'Educació, amb la col·laboració del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha obert la convocatòria aquesta setmana a tots els centres educatius de graus.