El Govern central va aprovar ahir una moratòria de sis mesos sense interessos ni recàrrecs per al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social d'autònoms i pimes corresponents als mesos de maig, juny i juliol, encara que amb algunes condicions.

El Consell de Ministres va decidir aprovar aquest ajornament de pagament de quotes, així com el del pagament dels seus deutes a la Seguretat Social fins al 30 de juny d'enguany.

La vicepresidenta d'Economia, Nadia Calviño, va assenyalar en la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu que a l'ajornament de sis mesos del pagament d'aquestes quotes se suma la moratòria sense interessos en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social dels dies treballats el març.

La nota de premsa remesa pel ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions explica els diferents suposats per al pagament de quotes dels pròxims mesos.

Així, a l'abril els autònoms i les empreses podran sol·licitar l'ajornament de les quotes a un interès reduït del 0,5%, set vegades inferior al que normalment s'estableix. La sol·licitud s'ha de fer abans dels deu primers dies naturals del mes d'abril.

L'empresa o l'autònom que actuï a través d'un professional o d'un tercer podrà tramitar-lo a través del mateix sense necessitat de cap mena d'apoderament específic per a això.

Aquest ajornament de quota d'abril a un interès del 0,5% és per a les empreses o els treballadors autònoms afectats per la situació provocada per la Covid-19 i que no poden tenir un altre ajornament en vigor anterior.

Pel que fa a les quotes de maig, juny i juliol, poden ser abonades sis mesos després sense recàrrecs ni interessos a la Seguretat Social, i els requisits per poder sol·licitar la moratòria s'establiran a través d'una ordre ministerial.

No obstant això, aquesta moratòria no serà aplicable per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials pels seus treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major a causa del coronavirus.

En aquest cas, les empreses i els autònoms que no tinguin dret a la moratòria podran sol·licitar l'ajornament de les seves quotes, però només les de maig i juny i també amb un interès del 0,5%.

Pel que fa als autònoms que s'han acollit al cessament d'activitat des de març, bé perquè han tancat el seu negoci o perquè han tingut una baixada d'ingressos del 75%, no han de pagar recàrrecs pel retard en el pagament de les quotes generades fins al dia d'aquest reconeixement.

Per cobrir la resta dels dies de març, aquests treballadors poden demanar la prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada fa dues setmanes, que inclou, a més del pagament d'una prestació mínima de 661 euros al mes, l'exempció en el pagament de les cotitzacions socials.

Una altra mesura és l'extensió de la protecció per incapacitat temporal per als treballadors que tinguin obligació de prestar serveis essencials en una localitat diferent a la del seu domicili i no puguin fer-ho perquè s'hagi establert el confinament de la població on viu.

Durant l'estat d'alarma el subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu que tenien la prestació fins al 14 de març del 2020 no es veurà afectada pels ERTO, siguin suspensius o de reducció de jornada.

També els professionals sanitaris retirats i reincorporats actualment a la vida laboral tindran dret a continuar percebent el 100% de la pensió de jubilació que tinguessin reconeguda en qualsevol de les seves modalitats, inclòs en el seu cas el complement a mínims.

Llogaters

El Govern espanyol també va aprovar un paquet de mesures per ajudar els llogaters afectats per la crisi derivada del coronavirus que inclou la suspensió durant sis mesos dels desnonaments a inquilins en situació de vulnerabilitat. El decret també determina que els inquilins de bancs o fons d'inversió tindran una quitança del deute del 50% o bé una reestructuració d'aquesta a tornar en tres anys. Pel que fa als llogaters de petits propietaris (aproximadament el 90-95% del total), podran demanar microcrèdits sense comissions i a interès 0% a través de l'ICO per fer front als pagaments. Aquells que no puguin pagar el microcrèdit, tindran ajudes governamentals perquè puguin fer-hi front.

A més, el Govern espanyol ha estès al conjunt de la ciutadania la prohibició de tallar la llum, el gas o l'aigua, que inicialment només afectava les famílies més vulnerables.