En només tres dies l'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha derivat 27 persones del sector sanitari i ha aconseguit cobrir totes les necessitats de personal que l'hospital Sant Bernabé de Berga i les residències de la comarca havien fet arribar a l'entitat. L'ADBerguedà va obrir una borsa d'emergència per tal de cobrir aquesta necessitat i ha rebut fins a 123 inscripcions, de les quals 62 han finalitzat el procés d'inscripció i han fet entrega del currículum. D'aquestes 62 persones, 27 s'han derivat a l'hospital i residències. En total, son tres infermers i cinc auxiliars d'infermeria a l'Hospital de Berga i 19 auxiliars d'infermeria a tres residències del Berguedà. Les persones que han entregat el currículum tenen perfils diversos: persones sense experiència i perfils que no són del sector (18), persones amb experiència i sense titulació (2), persones amb titulació i sense experiència (2), estudiants d'auxiliars d'infermeria (2), persones amb titulacions i experiència d'auxiliars (24) i persones amb titulacions superiors (14) com infermers, treballadors socials, psicòlegs, pedagogs, TTS...

Lluís Vall, president de l'Agència, afirma que «davant d'aquesta situació excepcional ara més que mai necessitem l'esforç titànic de tot el capital humà que pugui ajudar a cobrir els serveis».