Marta Obiols Torrebadella (Organyà, 1982) fa catorze anys que viu i treballa a Manresa. Des del 2016 és metgessa de família al CAP Barri Antic. Dels moments que estem vivint, per a ella «el més dur és la catàstrofe sanitària i veure com la gent mor sola», sense els seus familiars al costat. Fa notar que «el procés de la mort s'havia humanitzat del tot i ara s'ha deshumanitzat, i això genera emocions que fan tristesa». També diu que «impressiona i és dur veure com emmalalteixen els companys». No creu que s'hagi fet malament la feina en relació amb la gent gran que viu en residències, i recorda que la zona de Bages té una població molt envellida i amb gent que viu sola, i amb el que està passant s'agreuja. La part positiva de tot plegat, si n'hi ha, és la vocació dels professionals i que «hi ha gent que se'n surt. De jove i de gran. Igual que també es mor gent jove i gran», recorda.