Una enquesta feta per la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) entre els seus associats revela que prop del 70% de les empreses que ja poden valorar les pèrdues quantifica que entre març i abril perdran entre 2.000 i 200.000 euros cadascuna, majoritàriament. En total, les pèrdues de les 110 empreses que han pogut quantificar-les ascendiran, com a mínim, a 12,9 milions d'euros.

Segons l'enquesta, iniciada l'1 d'abril i amb una mostra de 155 empreses que han respost, es desprèn que més de la meitat d'aquestes estan tancades (55,1%) o tancaran aviat (5,8%), i la resta estan obertes o bé son autònoms (que treballen parcialment). Els motius que han fet abaixar la persiana a les empreses són majoritàriament l'obligació legal del Reial decret del 29 de març que restringia l'activitat empresarial als serveis essencials, la impossibilitat de fer teletreball, la falta de comandes i la baixada del volum de feina. Pel que fa a les empreses que resten obertes, són serveis essencials o treballen per empreses que ho són (66,3%), o fan teletreball (29,5%). Pel que fa als ERTO, la meitat de les empreses enquestades n'han presentat, i el 12% asseguren que probablement el presentaran els pròxims dies. La majoria d'aquests expedients (85,2%) estan en tramitació i només el 13,6% estan concedits.

Amb aquestes xifres, la UEA «referma la seva posició de valorar d'insuficients les ajudes aprovades per l'administració i exigeix que s'implementin mesures complementàries a aquestes ajudes per poder afrontar amb mínimes garanties la situació excepcional en la qual es troba l'empresariat anoienc», segons l'associació, que assegura que així també ho han expressat la majoria de les empreses que han respost l'enquesta. En concret, el 85,7% consideren que les mesures adoptades per l'administració «són insuficients i arriben tard».