El ple municipal va aprovar una modificació de crèdit de 30.000 euros per ajudar Althaia a comprar un aparell per al laboratori d'anàlisi que ha de permetre disminuir el temps d'entrega de resultats.

L'alcalde, Valentí Junyent, va explicar que servirà per fer un diagnòstic més ràpid i consisteix en un equip que no serà únicament vàlid per al coronavirus sinó que també facilitarà en el futur l'estudi de biòpsies i que també permetrà avançar en l'estudi de malalties infeccioses.

L'aparell podria començar a funcionar a partir del 4 d'abril en el millor dels casos.

L'alcalde va voler deixar clar que la petició de finançament no ha vingut d'Althaia sinó que ha estat feta per l'equip de govern per fer una aportació a la millora diagnòstica de la malaltia.

El ple municipal de l'Ajuntament va aprovar destinar 70.000 euros de la partida de contingències a diverses despeses per fer front al coronavirus.

Canvi de partida

En concret, es van destinar 40.000 euros a la compra d'equips de protecció individual (EPI) i també de material de protecció com mascaretes, guants i bates. Trenta mil euros més van ser destinats a finançar aproximadament un terç del cost d'un aparell que ha adquirit la Fundació Althaia per a la realització de testos ràpids de detecció de la Covid-19, que començarà a funcionar de manera imminent, probablement avui.

En el ple municipal també es va donar compte d'altres resolucions d'alcaldia, com ara la de la liquidació del pressupost. També es va acordar per unanimitat que la data del proper ple serà el dijous 30 d'abril, a les 5 de la tarda.