El Consorci Sanitari de Terrassa i l'Empresa Proton New Energy, de Barberà del Vallès, han dissenyat un mòdul intel·ligent de distribució d'aire que s'annexa a respiradors convencionals i que permetria proveir a dues persones alhora amb un sol respirador. El projecte, que s'implementaria a UCI, augmentaria la capacitat d'atenció mèdica als centres sanitaris ja que permetria atendre dos pacients de gravetat crítica de manera simultània. L'enginy és un dispositiu que permet regular la quantitat d'oxigen i els valors específics per a cada pacient de forma independent.

Aquesta Terrassa s'han fet les primeres proves amb pulmons artificials al Consorci Sanitari de Terrassa i s'han obtingut resultats positius. Ara el Centre Tecnològic Leitat, el doctor Manel Balcells i el doctor Esteve Trias estan treballant en la certificació del dispositiu perquè es pugui implementar el nou distribuïdor entre els pacients crítics afectats pel coronavirus.