Les mascaretes higièniques que aquest dilluns es reparteixen entre els usuaris del transport on és complicat mantenir la distància de seguretat recomanada, hauran de cobrir el nas, boca i barbeta i, una vegada ajustada, no s'han de tocar amb les mans, i qui ho faci, haurà de rentar-les.

Es poden rentar amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica. És el que recomanen quatre ministeris, els d'Indústria, Comerç i Turisme, Sanitat, Consum, i Treball i Economia Social, en un document aprovat aquesta setmana: l'especificació UNE.En aquest document s'estableixen els requisits mínims que han de complir unes mascaretes higièniques, quant als materials que s'utilitzen per a la seva elaboració, confecció, marcat i ús, però a més s'explica de manera detallada com s'hauran de col·locar i quina és la durada màxima recomanada.

Són per a persones adultes sense símptomes, que no siguin susceptibles d'utilitzar mascaretes quirúrgiques ni mascaretes filtrants de protecció contra partícules, i les que es precisen en aquesta especificació no són reutilitzables. Segons han precisat a Efe fonts d'Interior, algunes de les quals es repartiran demà no seran reutilitzables i unes altres sí. Les mascaretes higièniques només la pot utilitzar una persona i preferiblement una única vegada, encara que pot fer-ho diverses si l'utilitza en períodes de temps molt curts. Una vegada feta servir s'ha de rebutjar.

Com ha de col·locar-se aquest tipus de màscara?

Abans de manipular-la, la persona ha de rentar-se les mans; després la col·loca a la cara, l'ajusta, situa les cintes exteriors a banda i banda de les orelles, baixa la part inferior a la barbeta i verifica que la cobreix.

Si està col·locada correctament, no s'han de tenir molèsties respiratòries i si s'ha de tocar cal no oblidar que abans un s'ha de rentar les mans.

Una altra cosa a tenir en compte: com s'ha de treure?

Per tal d'evitar la contaminació en retirar una mascareta, s'han de seguir els següents passos:

- Treure els guants de protecció.

- Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.

- Retirar la màscara sense tocar la part frontal d'aquesta.

- Tirar-la en un recipient específic, en un contenidor proveït d'una bossa de plàstic (preferiblement amb tapa i control no manual). Es recomana utilitzar doble bossa per tal de preservar el contingut de la primera bossa en cas de que la bossa exterior es trenqui. També es poden tirar en els contenidors per a deixalles biològiques.

- Finalment, rentar-se les mans de la mateixa forma que hem repetit.

Per qüestions de comoditat i higiene, es recomana no fer servir la mascareta per un temps superior a quatre hores, i en cas que s'humitegi o deteriori per l'ús, s'aconsella substituir-la per una altra de nova.

Durant aquest temps, només es poden utilitzar diverses vegades si es retira d'acord amb les explicacions, s'emmagatzema temporalment o es penja per tal d'oferir el menor contacte possible, i es torna a col·locar d'acord amb les instruccions.Tampoc s'ha de col·locar en una posició d'espera en el front o sota la barbeta durant i després de l'ús.