12 de abril de 2020
12.04.2020
Regió7

Com tornar a la feina ben protegit

12.04.2020 | 00:06
Com tornar a la feina ben protegit

Si es presenten símptomes o s'ha tingut contacte estret amb persones afectades pel virus, no anar al centre de treball fins a confirmar que no hi ha risc.

Tampoc hi han d'acudir les persones més vulnerables per edat, per estar embarassades o per patir afeccions per les quals un metge n'estimi necessari l'aïllament. En aquest cas, es consideraria a efectes laborals una situació similar a un accident de treball per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal.


Es recomana utilitzar mitjans de transport que no suposin una aglomeració de persones. En cas d'utilitzar un turisme, extremar les mesures de neteja i evitar més d'una persona per fila de seients. Amb autobús, metro o tren s'ha de guardar la distància interpersonal de dos metres i usar mascareta higiènica, no mèdica.


L'empresa ha de planificar tasques, entrades i sortides de manera que es garanteixi en tot moment la distància de dos metres entre els treballadors. Cal evitar aglomeracions en zones comunes. Si l'espai de treball no permet mantenir la distància interpersonal en els torns ordinaris, aquests s'han d'escalonar en la mesura del possible. No és imprescindible utilitzar la mascareta durant la jornada si el tipus de treball no ho requereix i es manté la distància.

Evitar salutacions i l'ús compartit d'equips. Si cal compartir-los, desinfectar abans d'usar-los, si es pot, i si no, rentar-se les mans immediatament després del seu ús. No tocar-se ulls, nas i boca i rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó durant almenys 40 segons o amb una solució hidroalcohòlica.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook