Des de la setmana en què es van registrar els primers manresans morts per coronavirus, fins dissabte passat, l'espai de necrològiques d'aquest diari ha informat del triple de defuncions que en el mateix període de l'any anterior. Tanmateix, la mitjana d'edat dels traspassats pràcticament no ha variat d'un any a l'altre. Aquesta dada indica fins a quin punt la mortalitat de la pandèmia s'està centrant en les persones d'edat avançada.

En aquest període les persones que han mort amb menys de 65 anys d'edat han suposat només el 4,6 % del total, i cal pensar que mentrestant s'han continuat produint defuncions per altres malalties sense relació amb la Covid-19. En el període equivalent de l'any passat, aquest grup d'edat va representar una proporció superior: el 6,8% del total.

El nombre de necrològiques manresanes a la columna «funerals» de la pàgina de Galeria (que inclou tots els serveis de les funeràries, al marge que publiquin esquela o no) va ser de 44 entre el 17 de març i l'11 d'abril del 2019, mentre que ha augmentat fins a 130 entre les mateixes dates d'aquest any 2020. És a dir, que s'han multiplicat per 2,95.

En canvi, l'edat mitjana dels difunts és pràcticament la mateixa en els dos casos: 83,9 anys fa dotze mesos i 83,8 anys les darreres setmanes. Això, malgrat que l'epidèmia ha fet que desenes de persones deixessin aquest món abans del que ho haurien fet en cas que no s'hagués produït.

En el període analitzat d'aquest any, 114 de les 130 víctimes manresanes tenien més de setanta anys. Això suposa el 87% del total. Per les mateixes dates de l'any passat, aquest grup d'edat va suposar el 91% del total de defuncions.

En el període d'aquest any, les morts a partir dels vuitanta anys han estat 93, i han representat el 71% del total. Per les mateixes dates de l'any passat els majors de 80 anys van representar el 82% del total de traspassats.