El ministeri d'Educació vol que tot l'alumnat passi de curs i que la repetició sigui «una mesura molt excepcional» que haurà d'estar «sòlidament argumentada», segons va afirmar la ministra responsable, Isabel Celaá. Així ho va proposar el Govern de l'Estat a les diferents conselleries d'Educació, amb les quals ja ha acordat que el curs s'acabi el juny i que a l'estiu es puguin fer activitats de reforç.

Estat i comunitats van acordar ahir que el curs finalitzarà quan tocava -excepte pel que fa a la selectivitat-, i que els executius autonòmics podran organitzar o donar suport a activitats durant l'estiu, «en formes diverses i combinades amb activitats lúdiques, però no lectives».

Aquesta és una de les decisions preses en l'última reunió de la Conferència Sectorial, per definir l'acabament del curs després del tancament de les aules pel coronavirus. Ara bé, van quedar assumptes oberts que la ministra va dir que confia tancar avui. Les altres propostes del ministeri que Isabel Celaá va detallar -i el departament d'Educació no veu malament- són la flexibilització del currículum «centrant-se en els aprenentatges imprescindibles», aprofitant l'últim trimestre «per al repàs i el reforç». La ministra va demanar que l'avaluació s'adapti -serà contínua-, així com «la promoció i la titulació», perquè «l'objectiu prioritari és que l'alumnat no perdi el curs. Celaá va dir que les conselleries procuraran que els estudiants que acaben etapa «aconsegueixin el títol, preveient recuperacions o el que calgui».

Pel que fa a les activitats estivals que programin les conselleries d'Educació, el ministeri va detallar que «poden estar promogudes per altres administracions o organitzacions que poden comptar amb voluntaris, però sempre en contacte amb els centres educatius i els docents».

Per la seva banda, i en un comunicat, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va explicar que la Sectorial d'ahir va descartar atorgar l'aprovat general a l'alumnat i va decidir que, «a través de l'avaluació contínua, això sí, s'estableixin les màximes garanties perquè la repetició sigui una mesura extraordinària». Segons aquest sindicat, el ministeri i els consellers d'Educació no han arribat a acords sobre el retorn presencial a classe o els continguts que no s'han pogut avançar i es va acordar que aquests assumptes s'analitzaran a mesura que evolucioni la pandèmia.

En la seva última reunió, el Consell Escolar de l'Estat, el màxim òrgan consultiu en matèria educativa, va acordar un document en el qual es demanava que s'evitessin les repeticions de curs, que es mantingués el calendari aprovat a començament del curs i que s'avalués el que s'ha impartit als centres i en línia.