Un total de 198 domicilis amb 237 persones que hi viuen es van beneficiar l'any 2019 del servei de teleassistència del Consell Comarcal del Solsonès, mitjançant 210 polsadors instal·lats als seus habitatges.

Els usuaris dels polsadors han estat 44 homes (21%) i 166 dones (79%). Si es valora per unitats de convivència es pot veure que 121 (58%) corresponen a persones que viuen soles, 45 (21%) a persones que viuen amb la seva parella, 24 (11%) que viuen amb fills o filles, 10 (5%) amb família extensa i la resta en altres situacions. Pel que fa a l'edat dels beneficiaris, hi ha hagut 7 persones de menys de 65 anys (3,3%), 45 persones entre 65 i 79 anys (21,5%) i 158 (75,2%) de 80 anys o més.

Pel que fa als ajuts d'urgència social, s'ha pogut garantir la compra dels llibres de text i material escolar per a 179 infants. Per dur a terme aquestes actuacions, el Consell Comarcal ha comptat amb un ajut de la Diputació de Lleida de 9.151 euros per al servei de teleassistència i un altre de 7.025,95 euros per als ajuts d'urgència social.