L'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) ha recordat que les llibertats d'informació i d'expressió i la llibertat de premsa són principis fonamentals de la democràcia espanyola que han de ser defensats per totes les institucions i els seus representants, especialment en un moment de crisi com l'actual.

Aquesta reacció es produeix després de les recents declaracions del vicepresident segon del Govern d'Espanya, Pablo Iglesias, en referència a una possible restricció de l'activitat informativa dels mitjans durant la crisi sanitària en funció de la seva línia editorial. En aquest sentit, l'Associació recorda que la llibertat de premsa és essencial per a la societat i que qualsevol mesura per part del poder polític tendent a exercir un control sobre els mitjans de comunicació suposaria un atemptat al sistema democràtic.

L'Associació considera que, forçar els mitjans de comunicació a consultar una única font, dificultaria la seva tasca de vigilància i control dels poders públics, que és una funció essencial de la premsa per a garantir la salut democràtica del nostre sistema.

L'únic límit a la llibertat d'informació és, segons una abundant jurisprudència constitucional i europea, el respecte als principis de veracitat i rellevància pública, i la seva determinació correspon exclusivament als tribunals de Justícia conformement a la Llei.

L'Associació de Mitjans d'Informació (AMI) condemna tot intent de control, censura o limitació dels mitjans, amb independència de la línia editorial que aquests defensen. "L'accés a una información veraç, independent, contrastada i plural per part dels ciutadans, i la garantia de la transparència informativa, són més necessaris que mai en aquests moments de crisis, i imprescindibles per a protegir la societat de les faules i les notícies falses; ens preocupa enormement que pugui haver intents de control dels mitjans de comunicació per part de representants polítics del Govern".

"Des de fa centenars d'anys els periòdics hem demostrat la nostra implicació no només en la tasca d'informar veraçment, sinó en la lluita contra les notícies falses i la desinformació", assenyala Antonio Fernández-Galiano, president d'AMI. Per afegir: "Els mitjans assumim la nostra responsabilitat amb la veritat des de la nostra independència i la nostra llibertat; en cap moment tolerarem que aquesta llibertat es vegi menyspreada per un interès general; la llibertat d'informació està per damunt de qualsevol amenaça".