La bretxa digital derivada de la situació particular de cada família pot accentuar la desigualtat d'oportunitats entre alumnes si no es faciliten eines a tothom, i per això convé no supeditar els resultats del curs al darrer trimestre. Així ho veu la delegada sindical de la USTEC-STEs (IAC) a la Catalunya Central, Ester Plans.

Plans apunta cap a un final de curs que s'ha d'afrontar «amb serenitat i de manera racional», tenint en compte que hi ha realitats molt diferents entre les famílies, i en aquest sentit diu que mantenir el contacte amb els alumnes i que s'hi ha poder continuar treballant a través d'Internet amb programes setmanals «però de cap manera amb un horari i una exigència molt marcats», perquè les circumstàncies no són les mateixes que a l'aula «i no es pot imposar un treball rigorós». Diu que «ni la situació familiar ni les eines telemàtiques no ho permeten». Adverteix que si això no es respecta hi pot haver un risc de segregació.

El departament d'Educació calcula que en el conjunt de Catalunya hi ha unes 53.000 famílies amb fills en edat escolar que no estan connectades digitalment, ja sigui perquè no tenen ordinador o dispositiu mòbil o perquè no tenen wifi. Davant d'això, el mateix departament ha anunciat un operatiu de manera coordinada amb els ajuntaments que doti les famílies d'eines per poder-se connectar i que cap alumne no es quedi despenjat. Una mesura que Plans considera del tot necessària, i que diu que es podria ampliar amb la distribució d'ordinadors dels mateixos centres.

Plans no és partidària d'un sistema d'avaluació estricte, i ho fa extensiu a totes les etapes educatives, si bé diu que a segon de batxillerat sí que convé avaluar-los d'alguna manera de cara a la selectivitat. Tanmateix, apunta que és una situació «excepcional» i requereix unes bones instruccions per part del departament de com s'ha de fer «per garantir que sigui un sistema equitatiu i que no s'arribi a les PAAU amb diferències d'oportunitats». Al seu parer, convé no supeditar-ho tot ara a uns exàmens finalistes, sinó que s'ha de tenir en compte més que mai un sistema continuat d'avaluació. «No passa res si es fan menys hores», afegeix, i recorda que tant a Catalunya com a Espanya hi ha un programa lectiu més extens que a la resta d'Europa. Plans també apunta la conveniència de plantejar tasques de recerca, treball i experimentació que, si cal, permetin els pares poder-hi contribuir.

Quant a la possible tornada a les aules aquest curs, Plans ho trobaria bé si es pot, però «no tant per la part acadèmica sinó per una qüestió de sociabilització», entenent que «seria bo per als alumnes retrobar-se i poder tancar una etapa».

Falten substituts

La delegada sindical denuncia la manca de professors substituts que hi ha durant el confinament per suplir les baixes. I és que, si en una situació de normalitat aquestes baixes es cobreixen, diu que ara no hi ha nous nomenaments i això crea un doble perjudici a professors i alumnes perquè implica «que molts alumnes no tindran tutors en actiu de manera que es carregarà de més feina la resta de professorat, que ja està prou saturat».