«En tres dies hi va haver una proliferació de casos molt important a la Conca d'Òdena. La situació del confinament, el fet que els familiars no poguessin acompa-nyar els seus ni a l'hospital ni en els moments finals, ha fet que a la Conca d'Òdena s'hagi viscut una situació emocionalment molt difícil», explica Enric Morist.

Després d'aquestes setmanes de més restriccions en el confinament, Morist considera que en aquests moments a la Conca d'Òdena no es viu una situació diferent de la de la resta del país.

Creu Roja ha procurat que durant els pitjors dies del confinament i també ara, quan els responsables de l'entitat creuen que caldrà ampliar l'ajut, hi hagi hagut la suficient reserva d'aliments per poder abastir la població més necessitada econòmicament.

En aquest sentit, Morist ha recordat que les famílies catalanes venen d'una crisi anterior que les va descapitalitzar i que en aquests moments hi ha molts catalans que «viuen al dia», sense estalvis, amb la qual cosa hi pot haver més situacions complicades. És en aquest sentit que creu que caldria establir de manera immediata una renda mínima de subsistència, el que també s'ha explicat aquests darrers dies com a renda garantida.