La Fundació Sant Andreu Salut, de Manresa, ja va activar a principi de març mesures en múltiples fronts per parar el primer cop de la pandèmia.

Una de les actuacions va ser definir un equip de primera intervenció per activar-lo en cas d'un positiu a les seves residències, que ha estat el primer a desplaçar-se per activar el que calgui.

Cal recordar que es va decretar el tancament de tots els centres de dia de les residències i, a l'Hospital de Sant Andreu, el tancament de l'Hospital de Dia i les Consultes Externes, que es fan telefònicament.

Es va cancel·lar qualsevol tipus de visites a les residències, així com es van suspendre els nous ingressos.

Inicialment es va restringir les visites a l'Hospital de Sant Andreu i amb obligació de registre, rentada de mans i limitades a una persona per pacient al dia.

Redefinir equips

A nivell intern, a principi de març ja es van preveure tots els canvis laborals necessaris per fer els ajustaments que calgués per mirar de garantir la màxima presència de professionals als llocs de treball.

Es van redefinir els equips de treball per evitar tant com es pugui la rotació de persones.

Com ja es va explicar (vegeu Regió7 de dimecres dia 18 de març) es va habilitat la unitat de Cures Pal·liatives (un cop buidada) de l'Hospital de Sant Andreu com a espai de confinament.

Tota la informació actualitzada (protocols d'actuació, preguntes freqüents) és accessible a tots els ordinadors de Sant Andreu Salut per a tots els professionals.

També es va fer un apartat específic al web, per a tota la ciutadania, «Coronavirus, tota la informació per estar ben informat».

Inicialment es va crear un grup operatiu amb l'objectiu de decidir les immediates mesures de prevenció, així com totes les accions a seguir als diferents centres.

Es manté la coordinació en tot moment amb la Fundació Althaia, l'ICS i el CatSalut.