Els nens i nenes menors de 14 anys podran sortir finalment al carrer a partir del diumenge 26 d’abril després de més de 40 dies de confinament pel coronavirus. Els infants podran passejar, córrer, saltar i fer exercici durant una hora no més enllà d’un quilòmetre de casa.

Ara bé, per a quant dona aquesta distància? Per esbrinar-ho podem recórrer a aplicacions com Google Maps i CalcMaps.

Mesurar un quilòmetre a Google Maps

L’aplicació de Google ofereix la possibilitat de calcular la distància entre dos punts:

1. Accedim a Google Maps i busquem la nostra adreça.

2. Ens posem a sobre i premem el botó de la dreta del ratolí. Seleccionem ‘mesurar la distància’.

3. Ja tenim un punt de partida. Ara hem de marcar el final en un altre punt del mapa amb el botó de l’esquerra del ratolí.

4. Per precisar el quilòmetre, només hem de seleccionar el punt final (amb el botó de l’esquerra del ratolí) i moure’l. Google Maps anirà ajustant la distància a mesura que ens desplacem pel mapa.

La limitació d’aquesta eina és que no permet dibuixar un cercle d’un quilòmetre de ràdio. Si això és el que pretenem, podem recórrer a CalcMaps.

Mesurar un quilòmetre amb CalcMaps

Aquesta aplicació sí que disposa de la funció de dibuixar un cercle d’un radi determinat. Funciona d’aquesta manera:

1. Accedim a la funció de marcar ràdio de CalcMaps i busquem la nostra adreça.

2. Seleccionem ‘dibuixa un cercle’.

3. Ens situem a casa nostra, premem el botó de l’esquerra del ratolí i arrosseguem fins a dibuixar un cercle d’un quilòmetre de ràdio.

4. Si hem de modificar el cercle, seleccionem ‘editar cercle’ i movem el punt vermell (a la part superior es mostra el radi de la superfície que estem delimitant).

Amb aquesta eina sí que obtenim una àrea d’un quilòmetre al voltant de casa, per la qual cosa sabrem fins on podem anar amb els nens durant els passejos per alleujar el confinament a causa del coronavirus.