Seguint les recomanacions de les autoritats per evitar contagis, l'Ajuntament de Manresa ha pres la determinació de tancar la majoria de les fonts de boca que hi ha repartides per la ciutat i deixar-ne obertes només set. Les que ha deixat funcionant ha explicat que les ha triat tenint en compte la informació que té Serveis Socials sobre algunes persones que les utilitzen per omplir garrafes d'aigua amb les quals poder-se abastir.

En concret, han quedat obertes les fonts de boca dels següents indrets: plaça Catalunya, plaça Espanya, plaça del Pare Oriol, Passeig de Sant Jordi, Plana de l'Om, Baixada dels Drets (que és la darrera font instal·lada a Manresa) i Xup. Tota la resta estan tancades.

Segons dades de l'Ajuntament, a la geografia de la capital del Bages hi ha repartides una setantena de fonts d'aigua potable. Vol dir, per tant, que n'han quedat funcionant un 10% del total.

Així mateix, el consistori ha informat que a les fonts que continuen brollant s'hi penjarà un cartell en breu -previsiblement dilluns- amb algunes recomanacions per als seus usuaris, com ara netejar-se les mans abans i després de fer-les servir, evitar tocar l'aixeta amb la boca quan es begui i, en el cas d'omplir ampolles, evitar que toquin l'aixeta de la font.

Consum d'aigua

També relacionat amb l'aigua, Regió7 ha demanat a l'empresa municipal Aigües de Manresa quina ha estat l'afectació del coronavirus en el consum d'aigua. Si s'ha notat un major consum a les llars tenint en compte temes com ara que la gent es renta més sovint les mans. La resposta ha estat que el consum global de la ciutat no reflecteix ni un augment ni una disminució significatives però que, tenint en compte que el que sí que ha disminuït ha estat el consum industrial, aquest fet fa pensar que sí que hi ha hagut un increment del consum de l'aigua domèstica que compensaria la davallada de l'industrial, tot i no concretar en quina proporció.