L'empresa urgellenca Peusa renova el contracte per subministrar energia elèctrica a l'Ajuntament de la Seu i a les entitats que en depenen, com a empresa adjudicatària de la recent licitació municipal. L'acord es posa en marxa aquest mes de març de 2020 i durant 2 anys renovables a un tercer, i implica subministrar energia 100% verda del Pirineu a equipaments municipals i a actes celebrats a l'espai públic (incloent els carrers), serveis d'enllumenat públic de baixa tensió i subministraments d'alta tensió.

El consistori de la Seu i les seves entitats ja consumeixen energia totalment verda, gràcies a aquest acord. El subministrament contempla tant els punts i instal·lacions existents, com els nous que puguin aparèixer durant la vigència del contracte.

El subministrament d'energia 100% renovable és un dels requisits indispensables que destaca la licitació municipal. Tant l'empresa com el consistori animen a que la resta d'ajuntaments i administracions públiques exigeixin també aquesta condició, per reduir al màxim les emissions de CO2 i contribuir a mitigar el canvi climàtic. Per tant, en virtut de l'acord l'activitat municipal de la Seu i els seus carrers seguirà funcionant amb energia 100% renovable.