L'Ajuntament de Manresa ha mobilitzat fins ara un milió d'euros, que destinarà a finançar mesures diverses per fer front a la crisi generada per l'epidèmia de Covid-19. El consistori ha alliberat recursos econòmics amb l'objectiu de disposar de fons per finançar el paquet de mesures de caire social i econòmic que anirà implementant.

En concret, les actuacions que inicialment es finançaran amb aquest milió d'euros s'orientaran a garantir les prestacions socials, impulsar l'activitat econòmica i comercial, flexibilitzar les mesures fiscals, fomentar l'ocupació i mantenir el compromís de l'Ajuntament amb els autònoms i les empreses proveïdores.

En l'àmbit social, s'activaran mesures de suport a les persones en dificultats, amb especial atenció a les persones aturades, la infància i les persones grans; i atenció a famílies més vulnerables, entre altres.

Fons de contingència

Per aconseguir els recursos per lluitar contra els efectes de la crisi, s'utilitzaran fons destinats inicialment a partides diverses, com el fons de contingències, la part del superàvit del 2019 que es pugui utilitzar segons la normativa que apliqui el govern de l'Estat, estalvis generats del capítol dels sous del personal de l'Ajuntament i a l'entorn de 300.000 euros que el consistori no gastarà per la suspensió d'activitats previstes de diverses àrees.

L'equip de govern ha comunicat als grups de l'oposició aquesta primera mobilització de recursos.