De 6 a 10 del matí i de 8 del vespre a 11 de la nit: esport individual i passejades de persones majors de 14 anys

De 10 del matí a 12 del migdia i de 7 a 8 de la tarda: majors de 70 i persones dependents.

Des del 26 d'abril passat, de 12 del migdia a 7 de la tarda: menors de 14 anys acompa-nyats per un adult.