Les ràtios d'incidència de la Sars-CoV-2 a les comarques del Bages, Anoia i Berguedà posen aquesta part del centre del país al mateix nivell o per sobre de l'àrea de Barcelona i el seu entorn metropolità. És evident que en xifres absolutes els primers llocs per casos i per nombre de persones que han mort per aquesta pandèmia els ocupen Barcelona i les comarques amb més població. Però fins en les xifres absolutes, els 1.983 casos detectats amb proves al Bages i els 1.043 de l'Anoia fan que estiguin entre les 10 primeres comarques per nombre de diagnòstic confirmats. I en el cas de les morts, també en xifres absolutes, l'Anoia ocupa el sisè lloc de les comarques amb més decessos (452) i el Bages el setè (429).

La comparativa empitjora quan es posen de costat les regions sanitàries, ja que la Catalunya Central és la que té el pitjor registre en taxa crua (la relació directa de casos per cada 10.000 habitants): 96,19 casos per cada 10.000 habitants. La segueix, és clar, l'àrea amb comarques amb pitjors registres, la regió de Barcelona, amb un taxa del 83,46.

Ahir, la consellera de Salut, Alba Vergés, deixava sobre la taula la possibilitat que dilluns vinent Barcelona i el seu entorn no poguessin avançar cap a la fase 1 de la desescalada. Un mapa de xifres absolutes destaca aquesta zona com la més conflictiva, però quan s'acudeix a la taxa estàndard de casos o a la de defuncions (una mitjana de casos per cada 10.000 habitants ponderada), Bages, Anoia i Berguedà se situen en nivells molt pròxims i fins i tot superen l'àrea metropolitana. I si es comparen regions, en nombre de casos, la regió sanitària de la Catalunya (Barcelonès Nord, Barcelonès Sud i Barcelona ciutat). Si la tria de la desescalada es fa a partir de les taxes d'incidència serà difícil establir diferències entre la zona de Barcelona i la regió central.

En el cas de les comarques de Barcelona, tot i que hi ha més pes de defuncions i casos a l'àrea del Barcelonès nord, que al sud o a Barcelona ciutat, les xifres tenen una certa homogeneïtat per comarques, llevat de la part del Garraf. En canvi, a la Catalunya Central es viuen xifres d'extrems entre la zona més urbana, amb més incidència de la malaltia, i la zona amb menys densitat demogràfica. Al Solsonès, per exemple, la incidència és relativament baixa en comparació, sobretot, de les comarques veïnes del Bages, l'Anoia i el Berguedà.

És possible que l'alta xifra de defuncions de l'Anoia pesi molt a l'hora de fer l'estadística del conjunt de la Catalunya Central (a nivell de regions sanitàries, l'Anoia figura al costat de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Osona). Però de totes les comarques d'aquest àmbit sanitari, el Bages i el Berguedà són de les que tenen pitjors xifres en les taxes per casos confirmats, per casos sospitosos i per defuncions. L'Anoia, tot i la gran incidència del brot que va tenir en el mateix hospital, la qual cosa va tensionar de manera extrema l'atenció sanitària, té unes xifres que l'assimilen a Osona o el Moianès.