Llavors no hi havia televisió, ni xarxes socials, ni es feien rodes de premsa per informar de mesures però, a final del segle XIX, la humanitat ja es va enfrontar a l'amenaça real d'un coronavirus, l'OC43.

A l'article Profile of a killer virus, de Nature, aclareixen que aquest coronavirus tan nociu, l'OC43, continua circulant entre nosaltres ara com ara. Els científics creuen que «pot ser que la contínua exposició al virus mantingui immune la gran majoria de la població davant seu». Tenint en compte com ha anat evolucionant la història del coronavirus OC43, cal preguntar-se si passarà una cosa similar amb el SARS-CoV-2. La pregunta és en l'aire. Grups de científics com el de Linlin Bao han fet recerques en micos i han comprovat que els primats curats i que s'han tornat a exposar al SARS-CoV-2 no han recaigut tot i haver passat 28 dies després de la seva cura. Però la qüestió és si aquesta mateixa protecció prossegueix més enllà de les 28 jornades i si en humans hi hauria els mateixos resultats que en micos.