L'Audiència de Barcelona ha dictat interlocutòria d'execució de la sentència del cas Palau i ordena que Fèlix Millet, Jordi Montull i Daniel Osàcar ingressin a presó abans del 25 de juny. Pel que fa a Gemma Montull, dona set dies a partir del moment que s'aixequi la suspensió dels terminis processals perquè la seva defensa presenti un escrit amb les seves peticions respecte al compliment de les seves tres penes de presó, on haurà d'incloure la forma de pagament de les responsabilitats civils a les quals ha estat condemnada. Montull va ser condemnada a tres penes que sumen més de 4 anys, però cap d'elles supera els dos anys per separat. L'Audiència ordena la conversió dels embargaments preventius dels béns de CDC en embargaments executius.

Fa uns dies el Tribunal Suprem va condemnar Millet a 9 anys i 8 mesos de presó, Jordi Montull, a una pena de 7 anys, sis mesos i 15 dies; i Daniel Osàcar, a 3 anys i mig de presó, per delictes com malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil, falsedat comptable i blanqueig de capitals. Tots van dipositar la fiança imposada, se'ls tenen embargats els béns i han comparegut tantes vegades com han estat requerits.

Segons consta en la resolució, es té en compte la seva edat (84, 77 i 84 anys respectivament) així com les patologies acreditades que presenten per estendre el termini de deu dies que indica el Reglament Penitenciari fins la data en què, segons l'autoritat sanitària, s'haurà superat la fase 3 de control del contagi del coronavirus. És a dir, no se'ls considera en condicions d'eludir l'ingrés a presó ni per edat ni per malaltia ni per la pandèmia. I, per tant, desestima la petició de suspensió de la pena sol·licitada per Montull i Osàcar de suspendre l'ingrés de presó per raons de salut, ja que a presó també poden ser tractats mèdicament, i fins i tot, sobre el risc de contraure el coronavirus, el tribunal diu que també tenen risc fora de presó. Per això, el tribunal els deixa de marge fins el 25 de juny, quan considera que ja haurà acabat la fase 3 de desconfinament.

El tribunal ha decidit respecte dels vuit penats amb penes de fins a dos anys de presó, un termini de set dies perquè es pronunciïn, donat que la llei preveu la suspensió de les citades condemnes. En relació a Gemma Montull Mir, amb 4 anys de condemna, el

tribunal sentenciador li atorga un termini també de set dies perquè es pronuncií al respecte del seu compliment, inclosa la forma de pagament de les responsabilitats civils a les que ha estat condemnada, més de 2 milions i mig d'euros. Els terminis que fixa el tribunal començaran a comptar un cop quedi sense efecte la suspensió de terminis processals que recull el decret d'estat d'alarma de 14 de març i les seves successives pròrrogues.

D'altra banda, en relació amb el condemnat Edmundo Quintana Giménez, s'estableix que presenti un escrit on traslladi una proposta de pagament de la quantitat a la que va ser condemnat conjunta i solidàriament amb Fèlix Millet, de 549.749,31 euros, on la Hisenda Pública n'és la perjudicada. En relació amb el també condemnat Joan Manel Parra González, hoteler a qui en l'execució provisional de la sentencia, se li va substituir la pena de presó per multa ja pagada, es té per complida la pena imposada. També estableix que es remeti comunicació als respectius col·legis professionals per anotar les penes d'inhabilitació especial imposada als advocats fiscalistes Raimón Bergós i Santiago Llopart.

Tots els penats són requerits al pagament de la multa imposada en la sentència, un cop s'alcin els terminis processals, i es requereix al pagament de les responsabilitats civils. En relació als embargaments preventius de diversos penats que consten realitzats en les respectives peces de responsabilitats civil, s'ordena que es remetin els oportuns manaments al Registre de la Propietat corresponent.

En relació al decomís de 6,6 milions d'euros al qual ha estat condemnada CDC s'ordena la conversió dels embargaments preventius en embargaments executius, remetent els oportuns Manaments al Registre de la Propietat corresponent. I, en aquest cas, es recomana la

realització de béns embargats per fer efectius l'import del citat decomís i, en el seu cas, per la localització i realització d'aquells altres béns de CDC per atendre la totalitat del

decomissat a l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius de l'Administració General de l'Estat.

La resolució permet recurs de súplica en el termini de tres dies, que es comptabilitzarà un cop s'alci la suspensió de terminis processals acordada en el decret d'estat d'alarma.