Lanzadera, l'acceleradora d'empreses impulsada per Juan Roig i pertanyent al pol emprenedor Marina de Empresas, posa en marxa una nova estratègia que afronta amb dinamisme, més recursos i més activitat emprenedora la situació de crisi creada per la Covid-19.

Aquesta iniciativa implica la simplificació i unificació dels seus programes d'acceleració en un únic programa dividit en quatre fases adaptades a la maduresa de cada empresa.

A més, anirà acompanyada d'un major esforç econòmic, atès que Juan Roig multiplicarà el seu suport al projecte fins a final del 2021 amb una inversió de 10 milions d'euros.

Gràcies a tot això, l'acceleradora reforçarà la creació de sinergies internes i les opcions de suport a l'emprenedoria en cadascuna de les fases: des de la incubació (fases Start i Traction), passant per l'acceleració (fase Growth) i arribant fins a la consolidació d'empreses que ja han crescut gràcies a un model de negoci provat (fase Scale Up).