L'informe anual 2019 del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) confirma el creixement de la Catalunya ecològica: augmenten els operadors (7,49%), l'agricultura (8,91%), la ramaderia (4,75%) i les activitats agroalimentàries (12,47%), i també les facturacions (19,28%).

En relació amb els operadors, l'informe indica que l'any 2019 es va tancar amb el registre de 4.148 operadors ecològics. Pel que fa la ramaderia ecològica, l'any 2019 s'ha tancat amb 971 explotacions (4,75%).

El creixement de facturacions del sector ecològic català del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2018) va ser del 19,28%, fins a arribar als 697,52 milions d'euros de volum facturat.

Per demarcacions territorials, Barcelona lidera la taula d'operadors ecològics amb 1.638 operadors, Lleida és segona amb 1.019, seguida de Tarragona amb 1.003, i Girona amb 488. Pel que fa a la superfície de producció ecològica, l'any 2019 s'ha arribat a les 229.609 ha, amb un increment anual del 8,91%.%.