A la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) un centenar de persones es van connectar a la visita virtual d'ahir per donar a conèixer l'oferta d'estudis. La majoria eren de Catalunya, però el fet de ser virtual va facilitar que també s'hi interessessin possibles estudiants d'arreu de l'Estat. A Manresa s'imparteixen graus únics, com per exemple el d'Enginyeria Minera, el d'Automoció -és l'única universitat pública que l'ofereix- i enginyeria TIC.

A l'EPSEM-UPC ja van fer una jornada de portes obertes virtuals el dia 24 d'abril. Ahir van repetir l'experiència. Primer es va fer una sessió general on va assistir tothom que s'hi va inscriure, i després es va fer una videoconferència oberta per a cada grau o màster, de manera que cada inscrit podia entrar a totes les que volgués segons els estudis que li interessessin. A la trobada els professors, alguns alumnes i membres de les associacions d'estudiants van presentar la UPC Manresa i cadascun dels sis graus i dos màsters que es poden cursar.

Les universitats del Campus Manresa també van proporcionar informació sobre allotjament, transport i mobilitat internacional.