La crisi provocada pel coronavirus ha posat de nou sobre la taula el problema de les emissions de CO2. Els diferents arquitectes consultats ja remarquen que l'objectiu de cara al 2030 és que els nous edificis siguin ja autosostenibles energèticament, és a dir que generin gairebé tota l'energia que necessiten o fins i tot obren la possibilitat que puguin ser excedentaris.

Tot i això, aquí el gran interrogant és com es pot aconseguir l'objectiu més enllà de confiar que en els propers 10 anys la tecnologia ho farà possible. Així, l'arquitecte Jaume Espinal explica que la millora de l'eficiència passa per tenir edificis amb millor aïllaments o en els casos en què hi ha grans teulades poder instal·lar plaques solars, tot i que recorda que sempre és més fàcil fer-ho quan un edifici es fa de nou que no pas en un d'antic en què això no està previst. A més, Enric Masana també recorda que es poden recuperar antics espais que s'han anat perdent com les galeries, que permetien refredar els pisos a l'estiu i aprofitar l'escalfor durant els dies freds d'hivern.