L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procés per adjudicar les obres per reparar el col·lector de la part central i sud de la Rasa dels Molins. Segons el projecte, l'execució de les obres està dividida en tres fases que poden executar-se simultàniament. La primera fase pretén solucionar el darrer tram de la galeria d'endegament i els treballs tindran una durada d'execució de dos mesos. La segona fase se centrarà en el primer tram del torrent a cel obert que es troba immediatament després de la sortida de la galeria d'endegament, just per sota dels carrers Pere III i Falcilles. Per a aquesta fase es preveu una durada d'execució de quatre mesos. Finalment, en la tercera fase, els treballs es faran al tram del torrent a cel obert situat uns 115 metres aigües avall de la sortida de la galeria d'endegament, a partir de la plaça Europa. Per a aquesta fase també es preveu una durada d'execució de les obres de quatre mesos. El pressupost total és de 203.859,82 euros.