Els metalls preciosos, la tecnologia, la robòtica i la farmàcia són alguns dels sectors preferits pels experts per invertir en l'etapa post-Covid-19, segons l'Institut d'Estudis Financers (IEF). L'empresa d'inversions Salmon Mundi Capital Sicav considera els metalls preciosos un «refugi» davant la incertesa i l'expansió monetària.

Per a Candriam Investors Group, la tecnologia, la biotecnologia, la robòtica i la indústria farmacèutica seran alguns dels sectors amb més creixement. Anattea Gestión continuarà apostant pel sector farmacèutic i seguint-ne d'altres com el petroli. En qualsevol cas, els experts adverteixen que la recuperació de l'economia serà «força lenta».

Malgrat les mesures aprovades pels governs i les autoritats monetàries per donar liquiditat al sistema i mantenir l'activitat econòmica, els experts preveuen una situació «força pessimista» i aposten pels sectors que «es poden comportar bé en entorns d'alta incertesa», a pesar de la dificultat de trobar oportunitats d'inversió en un entorn «baixista».