El govern espanyol ha incrementat la inversió en el sistema de beques un 22%, fins als 1.900 milions d'euros el proper curs. Hi haurà més de 625.000 beneficiaris. El ministeri d'Educació i el d'Universitats han reformat el sistema de beques, i a partir d'ara dependran d'un criteri de renda i de necessitat econòmica, i no del mèrit acadèmic. Caldrà haver aprovat. S'augmenta en 100 euros la quantitat per beca. L'increment total és de 386 milions, 207 per a ensenyaments no universitaris i 179 per a beques universitàries.

Dels beneficiaris, 372.240 són de nivells no universitaris, i 252.274 són alumnes de grau i de màster. A més, el sistema incorpora com a beneficiaris tots els alumnes autistes.

L'objectiu que busca el govern espanyol és que el sistema sigui més progressiu, amb més recursos per a les rendes més baixes i un model de quantitats fixes. Aquestes mesures es plasmaran en un reial decret de llindars que els dos ministeris presentaran a l'Observatori Universitari de Beques i Ajudes a l'Estudi.