L'impacte del coronavirus ja es percep en les dades d'exportacions. Les vendes de Catalunya a l'exterior el mes de març van caure el 13,2% respecte al mateix mes de l'any passat, fins a situar-se en els 5.570,4 milions d'euros.

El mal ritme d'aquest mes també ha enfonsat a la baixa les exportacions del conjunt del primer trimestre, que cauen el 3,1% i suposen 17.415,8 milions d'euros. La tendència també es percep en les dades espanyoles. Al març, Espanya va registrar una caiguda del 14,5% en les exportacions, que van suposar 21.769,2 milions d'euros.

En el primer trimestre, la davallada del comerç exterior és del 3% a Espanya, amb uns resultats de 68.903,9 milions d'euros.

La caiguda d'exportacions catalanes i espanyoles és major que a l'Eurozona (-9%) i a la UE (-8,8%). Les dades de Catalunya, amb una caiguda del 13,2%, estan en línia amb les d'Itàlia (-13,5%), i per sota de les de França (-16,5%) i el Regne Unit (-15,4%). En canvi, són pitjors que les que registren Alemanya (-7,9%), Estats Units (-9,3%), la Xina (-6,6%) o el Japó (-11,7%).

Les exportacions catalanes van ser principalment, el mes de març, de productes químics, que van representar el 32,5% del total i que, malgrat la mala situació econòmica, van créixer el 5,5% interanual. En canvi, les vendes a l'exterior dels béns d'equip, que van representar el 16,8% del total, van caure el 16,3%, mentre que les d'alimentació, begudes i tabac (16,5% del total) van créixer el 19,5%.

El sector de l'automòbil, un dels més castigats per la crisi del coronavirus, va veure com les seves exportacions queien un 39% al març (es tracta del descens interanual més accentuat respecte a la resta d'activitats econòmiques). Malgrat la forta davallada, el sector encara representa un 10,6% de les exportacions. Pel que fa a les manufactures de consum (la quota és del 10,2%), el seu volum d'exportacions es va reduir el 28,5% durant el tercer mes de l'any, mentre que el descens de les vendes en les semimanufactures no químiques va ser de l'11,2% (representen el 6,7% del total exportat).

Així doncs, l'impacte del coronavirus es va notar, especialment, en les vendes exteriors de béns d'equip i automòbils, i va aguantar pel bon ritme dels productes agroalimentaris. Una tendència que també es repeteix al conjunt d'Espanya.