El govern espanyol ha publicat al BOE l'ordre sobre l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes, on concreta que se n'haurà de portar a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic "sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres". L'obligatorietat es fixa a partir dels sis anys, tot i que se'n recomana l'ús entre els tres i els cinc. Queden fora d'aquesta obligatorietat les activitats en les quals, "per la pròpia naturalesa de les mateixes", resulti incompatible el seu ús, tot i que no concreta quines. L'ordre és vigent des d'aquest dijous i mentre duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues (aquest dimecres es va aprovar la cinquena pròrroga, fins al 7 de juny).

Tampoc estaran obligats a portar mascareta les persones que tinguin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada pel seu ús. No n'hauran de dur tampoc aquelles persones per a les quals estigui contraindicat per motius de salut, de discapacitat o dependència.

>> Guants, mascareta i desinfecció: 20 preguntes a un especialista

L'obligatorietat de les mascaretes en espais públics havia estat reivindicada per algunes administracions, tot i que el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, havia expressat en diverses ocasions que aquesta mesura s'havia d'estudiar bé i tenint en compte certs col·lectius que no les poden portar durant un temps perllongat. Diumenge, però, Illa ja va avançar que hi havia unanimitat per "reforçar-ne" la obligatorietat que s'ha acabat fent oficial aquest dimecres.