Canvi de guió inesperat. Per obtenir el seu suport a la pròrroga de l'estat d'alarma, el Govern espanyol va pactar ahir amb EH-Bildu derogar «de manera íntegra» la reforma laboral del 2012 aprovada pel PP, amb el compromís que aquesta derogació sigui «efectiva abans de l'acabament de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern en matèria econòmica i laboral derivades de la crisi originada per la Covid-19». Però un cop el Congrés va donar el sí a l'allargament de l'estat d'alarma, i a pocs minuts de la mitjanit, el PSOE va matisar l'acord i va limitar l'abast de la derogació de la reforma laboral.

El pacte inicial establia en un primer punt que PSOE, Unides Podem i EH Bildu es comprometien a derogar "de manera íntegra" la reforma del 2012 que va tirar endavant el PP de Mariano Rajoy. El mateix punt afegia que la derogació s'havia de fer efectiva abans de la finalització de l'estat d'alarma. Posteriorment, però, fonts del PSOE han indicat que aquest primer punt s'ha eliminat del pacte definitiu, i que la redacció final estableix que es derogarà la reforma laboral, però sense l'expressió "de manera íntegra".

Així, el redactat que segons PSOE és el que s'ha pactat finalment estableix que es derogarà la reforma laboral i que es recuperaran els drets laborals "arrabassats" el 2012, impulsant en el marc del diàleg social "la protecció de les persones".

Després d'aquesta afirmació genèrica, el pacte especifica que "en concret i amb caràcter urgent" es derogarà la possibilitat d'acomiadament per absentisme causat per baixes per malaltia; les limitacions a l'àmbit temporal del conveni col·lectiu, fent-los arribar més enllà de les previsions que contingui, un cop acabi la seva vigència i fins que se'n negociï un de nou, i la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials.