Limitació d’aforament per a cadascuna de les atraccions

L’objectiu és garantir la distància de seguretat d’1,5 m entre els usuaris a l’interior de les atraccions, i a la zona d’espera del públic es delimitaran espais de separació de 2 m. Aquestes separacions seran menors en cas de persones de la mateixa unitat familiar.

Instal·lació de senyals per informar els usuaris de les obligacions

Es vol que s’instal·li senyalització a la fira i també a les atraccions perquè els usuaris puguin seguir estrictament les mesures sanitàries i de distanciament físic.

Personal destinat al control i al seguiment de les mesures

Durant tot l’horari d’obertura el gremi vol que hi hagi personal de la fira destinat al control i seguiment de les obligacions sanitàries i de distanciament físic.

Desinfecció de les atraccions abans de la seva posada en marxa

Totes les atraccions han de ser «profundament desinfectades» abans de la seva posada en marxa amb productes com una hidronetejadora d’alta pressió.

Desinfecció de les atraccions durant el seu funcionament

Un cop posada en marxa l’atracció, entre viatge i viatge es desinfectaran les zones que hagin estat ocupades per usuaris o que siguin susceptibles d’haver estat en contacte amb algun element corporal. Es recomana un vaporitzador manual.

Tots els treballadors seran informats dels protocols a seguir

Els tècnics habilitats per fer les revisions mecàniques de les atraccions també supervisaran el compliment del protocol d’actuació Covid-19 i hauran de fer una acta favorable en tots els punts.

Mampares de metacrilat a la zona de venda de tiquets

El gremi vol que es col·loquin mampares de metacrilat per protegir les taquilles en el moment de la venda de tiquets per evitar el contacte entre usuaris i treballadors.

Gel hidroalcohòlic a totes les taquilles de les atraccions

Cada punt de venda de tiquets haurà de tenir un dispensador automàtic de gel hidroalcohòlic perquè els usuaris es puguin desinfectar les mans.

Mascaretes, guants de làtex i màscara facial

Els treballadors de les atraccions hauran d’anar totalment equipats amb guants de làtex, mascaretes FFP2 i una màscara facial.

Les atraccions facilitaran guants, mascaretes i peücs

El gremi apunta que cada atracció haurà de facilitar per als usuaris que ho necessitin mascaretes, guants d’un sol ús i peücs per a llits elàstics i inflables.

Prioritzar el pagament per via telemàtica

Les atraccions hauran d’oferir als clients mitjans de pagament telemàtics: TPV i Contactless. En cas que no sigui possible, es farà el cobrament en efectiu.

Utilitzar fitxes d’un sol ús sempre que sigui possible

Les fitxes de les atraccions han de ser d’un sol ús. En cas que l’atracció no ho pugui oferir, les fitxes reutilitzables hauran de ser desinfectades amb un esterilitzador ultraviolat.

Presentació d’una còpia del protocol adaptat a cada fira

Abans de l’obertura de cada fira, s’haurà de presentar una còpia del protocol adaptat a la ubicació de la fira, les dimensions i la geometria de l’espai, la tipologia d’atraccions i altres condicions per garantir la seguretat.

Mesures específiques per cada tipologia d’atracció

A causa de la gran diversitat d’atraccions presents en una fira, amb llits elàstics, cavallets, trens, casetes de tir, nòries o parades d’alimentació, cadascuna pot adoptar mesures de protecció específiques segons les seves necessitats concretes.