La Catalunya Central entrarà aquest dilluns, 1 de juny, a la fase 2 de la desescalada. Què implica aquest canvi? En les regions que avancen a la segona fase, la limitació horària per passejar, fer esport i sortir amb infants es limita només per deixar unes hores per als majors de 70 anys. També es reprenen parcialment les activitats restringides en la fase 1, amb limitacions d'aforament, com ara els restaurants amb servei de taula i les grans superfícies comercials, sense la possibilitat de romandre en zones comunes o recreatives.

Cinemes, teatres i auditoris podran reprendre l'activitat sense superar un terç de l'aforament i amb butaques reservades prèviament. La resta de locals destinats a actes i espectacles culturals no podran reunir més de 50 persones en espais tancats. En el cas d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de restar assegut i no es podrà superar un terç de l'aforament ni reunir més de 400 persones. Es permetran els serveis complementaris com la botiga o la cafeteria.

Es poden celebrar espectacles culturals amb fins a 30 persones assegudes en espais tancats, i fins a 200, també assegudes, a l'aire lliure, i els museus es poden visitar amb un terç de l'aforament.

S'eliminen franges horàries per a la pràctica esportiva i passejar, tot i que es mantenen per a col·lectius vulnerables, com ara la gent gran. L'esport no professional es permetrà a qualsevol franja per a les persones de fins a 70 anys, excepte entre les 10 h i les 12 h i entre les 19 h i les 20 h.

La circulació per la unitat territorial de referència en grups d'un màxim de 15 persones. No es pot sortir de la teva àrea sanitària, excepte per causes justificades o de força major.

Es permeten viatges a segones residències, sempre i quan es trobin dins la mateixa regió sanitària.

Podran obrir al públic les piscines recreatives amb un aforament màxim del 30 % i amb cita prèvia. En cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres entre usuaris se'n reduirà l'aforament. Es recordaran les normes d'higiene als usuaris a través de cartells i missatges de megafonia. S'hauran de netejar i desinfectar elements que impliquin el contacte entre usuaris, com els armariets o les farmacioles.

Es podrà accedir a les platges de la mateixa unitat territorial establerta al pla de desescalada. Es permetrà la pràctica d'activitats esportives, professionals i d'esbarjo a les platges, sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent la distància de separació de 2 metres.

Obertura de locals i comerços minoristes sense superar un 40 % de l'aforament amb horari d'atenció prioritari per a persones majors de 65 anys. Els centres comercials podran obrir al públic limitant l'aforament al 30 % a les zones comunes i al 40 % als locals comercials. No es podran utilitzar les zones recreatives com les àrees infantils o les zones de descans. A l'aparcament es fomentarà el pagament per mitjans electrònics.

Visites amb cita prèvia a residents d'habitatges tutelats i centres residencials de persones amb discapacitat. En el cas de les residències de gent gran les trobades es faran preferentment en casos excepcionals, com el final de la vida o l'alleujament per la situació de salut del resident.

Els clubs esportius professionals i les societats anònimes esportives podran dirigir entrenaments a la fase prèvia de la competició amb grups de diversos esportistes amb un màxim de 14 persones. A les piscines esportives hi tindran accés preferent els esportistes integrats en federacions esportives d'activitats aquàtiques. S'haurà de concertar cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació. S'haurà de respectar el límit del 30 % de l'aforament.

Els hotels i establiments turístics podran obrir al públic les zones comunes sense superar un terç de l'aforament i mantenint les mesures establertes als àmbits de l'hostaleria i la restauració.