Un gran canvi que implicarà el pas a la fase 2 són les trobades socials, que podran ser de 15 persones, encara que no convisquin a la mateixa llar. Quant a l'activitat física, també es permet en grups de 15 persones sempre que es practiqui un esport sense contacte i a l'aire lliure.

Es manté, això sí, l'ús obligatori de la màscara i es recomana la distància de seguretat, però ja es podran fer visites a residències de gent gran.

El Govern espanyol permetrà reprendre les competicions de les lligues professionals i fer esport a l'aire lliure a qualsevol hora. Els esportistes podran utilitzar els vestuaris, es podran fer reunions tècniques de treball amb un màxim de 15 participants i els àrbitres també podran començar a utilitzar les instal·lacions per al seu entrenament.

A més, qualsevol persona podrà fer esport de forma no professional i passejar durant qualsevol franja horària, exceptuant-hi la reservada per a la gent de més de 70 anys (de 10 del matí a 12 del migdia i de 7 de la tarda a 8 del vespre).

També es permet el servei a l'interior dels locals amb un aforament del 40%, excepte els bars nocturns i les discoteques, i garantint la separació dels clients (sempre que no siguin persones que convisquin habitualment). Tampoc hi haurà servei a la barra i s'evitaran les cartes de productes d'ús compartit.

Als locals comercials, hi haurà lliure accés amb aforament limitat també al 40%. A més, quedaran tancades al públic les àrees recreatives.

D'altra banda, el Govern espanyol permetrà la celebració dels casaments amb un aforament màxim de 100 persones en espais a l'aire lliure o de 50 en espais tancats i es podran dur a terme en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades.

Respecte a les celebracions que poguessin tenir lloc després de la cerimònia nupcial i que impliquin algun tipus de servei d'hostaleria i restauració, s'hauran de seguir les normes de seguretat bàsiques.

Finalment, l'aforament per a les sales de cine, els teatres i els auditoris serà del 50%. Les sales de concerts hauran d'estar a un terç de la seva capacitat. A les biblioteques es podran consultar llibres i utilitzar els ordinadors, també amb un aforament limitat. del 33%. I sempre que se'n vagi un usuari s'haurà de netejar i desinfectar el lloc on ha estat.