El Govern va aprovar en un Consell de Ministres Extraordinari l'ingrés mínim vital que pretén reduir el 80% la pobresa extrema a Espanya, coincidint amb la crisi econòmica derivada del coronavirus.

Aquesta prestació arribarà a 850.000 llars (el 16%, monoparentals), de les quals 100.000 la rebran d'ofici a final d'aquest mes de juny, i oscil·larà entre els 460 i els 1.000 euros depenent de la composició de la llar.

S'estima que aquesta prestació arribarà a 2,3 milions de persones, de les quals el 30% són menors. A més, l'Executiu calcula que el 16% de les 850.000 llars potencials beneficiàries són monoparentals i, d'aquestes, gairebé el 90% estan encapçalades per una dona.

Situació de vulnerabilitat

Per accedir a la prestació, s'haurà d'acreditar la situació de vulnerabilitat i tenir almenys un any de residència legal a Espanya, la qual cosa deixa fora d'aquest grup els migrants en situació irregular. Si bé es preveuen algunes excepcions, com en el cas dels sol·licitants de protecció internacional, les víctimes de tràfic d'éssers humans, a partir de l'expedició de l'autorització de residència provisional o les dones estrangeres víctimes de violència de gènere, encara que es trobin en situació irregular.

Així mateix, en cas que el sol·licitant de la prestació estigui emancipat, la seva edat mínima haurà de ser de 21 anys, excepte en els supòsits de dones víctimes de violència de gènere i víctimes de tràfic d'éssers humans, en els quals s'exigirà que la persona titular sigui major d'edat. El límit d'edat per percebre la prestació seran els 65 anys.

També podran accedir a l'ingrés mínim les dones víctimes de maltractament que hagin abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyades dels seus fills i els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

A Catalunya ja fa temps que existeix la Renda Garantida de Ciutadania, de la qual actualment es beneficien unes 128.000 persones. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va veure amb bons ulls l'aprovació de l'Ingrés Mínim Vital, tot i que no el va voler valorar a fons fins que no hagi estat publicat al Butlletí Oficial de l'Estat amb tots els detalls.