Les piscines i instal·lacions esportives cobertes podran ser utilitzades a tot Espanya des de dilluns, fins i tot a les zones en fase 1 de desescalada, sempre que no hi hagi contacte físic entre els usuaris, que mantindran dos metres de distància de seguretat, i es respecti un aforament màxim del 30%.

Així ho publica aquest dissabte el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en un dels annexos a l'ordre del Ministeri de Sanitat que regula la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional dins del pla de desconfinament dins de l'estat d'alarma, que també especifica les mesures de la fase 3 a la qual dilluns que ve entraran quatre illes on ja no hi haurà franges horàries i es podrà consumir a l'interior dels bars.

El text especifica que a les piscines "es podrà permetre la pràctica esportiva individual" però "sempre sense contacte físic, mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i en tot cas la distància de seguretat de dos metres".

Assenyala a més que quan les piscines estiguin dividides per carrils d'entrenament "s'habilitarà un sistema d'accés i control que eviti l'acumulació de persones" i remarca que caldrà respectar el límit del 30% establert com a aforament d'ús esportiu "tant pel que fa a l'accés, com durant la pròpia pràctica".

Amb una redacció semblant, l'ordre autoritza la pràctica d'altres esports en instal·lacions cobertes, amb idèntiques obligacions de seguretat, percentatge màxim d'aforament i l'habilitació d'un sistema d'accés que eviti l'acumulació de persones.

També incorpora la nova norma unes noves condicions per celebrar "congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments", de manera que seran permesos si no se supera "en cap cas" la xifra de 50 assistents.

Haurà de complir amb l'obligació de respectar els dos metres de distància física, i si no fos possible es comptarà amb equips de protecció "adequats al nivell de risc" i "assegurant el desenvolupament d'aquestes activitats en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social i la neteja i desinfecció dels locals i instal·lacions", segons l'annex.

S'afegeix també que aquest article és aplicable a trobades "en l'àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació".

Així mateix, el BOE publica les mesures de flexibilització de la fase 3 a la qual dilluns accediran les illes de la Gomera, El Hierro, La Graciosa i Formentera, mentre que el 70% de la població estarà en la 2 i un 30% es quedarà en la 1.

En aquesta últim tram i pel que fa a l'hostaleria i restauració "es permet el consum en barra sempre que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat entre clients o, si escau, grups de clients, de dos metres. D'aquesta manera, s'estableix un règim equivalent al permès per al consum a taula, per al qual es manté una distància de dos metres entre taules o agrupacions de taules. Així mateix, es permet que les terrasses a l'aire lliure s'obrin al setanta-cinc per cent de la seva capacitat permesa".

Segons el BOE, en aquesta fase "es pot procedir a l'obertura d'establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals amb independència de la seva superfície útil d'exposició i venda, sempre que es limiti el seu aforament al cinquanta per cent".

"Es permet així mateix l'obertura al públic de les zones comunes i les zones recreatives dels centres i parcs comercials, limitant el seu aforament al quaranta per cent. Així mateix, l'aforament dels locals i establiments comercials ubicats en aquests fixa també en un cinquanta per cent", afegeix.

En aquesta fase es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència i no quedarà reservada cap franja horària a cap col·lectiu encara que s'hauran d'extremar les mesures de la seguretat i higiene amb els grups considerats vulnerables a la Covid-19. No obstant això, els grups haurien de ser d'un màxim de 20 persones, excepte en el cas de persones convivents.

Pel que fa a allotjaments turístics i hotels es permet l'obertura al públic de les zones comunes sempre que no superin el cinquanta per cent del seu aforament.

En la fase 3, ja es podran realitzar activitats culturals a les biblioteques i museus i en l'àmbit esportiu es permeten els entrenaments de caràcter mitjà en lligues no professionals federades, així com la celebració d'espectacles i activitats esportives.

"Pel que fa a les activitats turístiques, es flexibilitzen les condicions per a la pràctica d'activitats de turisme actiu i de natura amb grups de fins a trenta persones", segons consta al BOE.

"En matèria de congressos, s'estableix un límit de vuitanta assistents i o, es podrà procedir a la reobertura dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament màxim del cinquanta per cent".

El BOE publica que "es permet la reobertura al públic dels casinos, establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar, salons de joc, salons recreatius, rifes i tómboles, locals específics d'apostes i altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de jocs i apostes, sempre que no se superi el cinquanta per cent de l'aforament permès i es compleixin les mesures d'higiene i prevenció previstes en l'ordre".

Les cerimònies nupcials podran realitzar-se ja sigui en espais a l'aire lliure o tancats, sempre que no se superi el 75% del seu aforament, i en tot cas un màxim de 150 persones en espais a l'aire lliure o de 75 en espais tancats.

"També es permet la realització d'activitats de temps lliure adreçades a la població infantil i juvenil, sempre que es compleixin les mesures d'higiene i prevenció previstes en aquesta ordre".