La Federació d'ADF del Bages i el Moianès veu la creació de l'Agència de la Natura, que es preveu debatre i aprovar el 17 d'abril al Parlament, "un error greu" i lamenta que s'estigui "menystenint" el territori. A través d'un comunicat, l'agrupació ha volgut mostrar públicament el seu rebuig i exigeix que s'aturi el procediment. Considera que abans caldria donar a conèixer les repercussions de la llei en els diferents sectors i institucions territorials, així comm comptar amb la seva participació i consens "des de l'inici".

A través d'un comunicat, la Federació d'ADF del Bages i el Moianès critica que ni les corporacions locals ni la ciutadania afectada hagin tingut coneixement de la nova normativa fins que aquesta ha estat a punt d'entrar a tràmit parlamentari. Qualifica aquest fet d'una manera de fer política "impròpia d'una societat democràtica" i creu que s'està "menystenint el territori, la propietat dels boscos i el sector primari i agroforestal".

A parer de l'agrupació, no és necessari la creació d'un nou organisme de control si es planteja com una nova estructura administrativa paral·lela. Recorda que Catalunya ja disposa de mecanismes de control i supervisió legislatius, administratius i organitzatius des de la mateixa Generalitat de Catalunya. Hi afegeix que, en tot cas, el que caldria és "revisar l'organització de competències entre els Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal d'unificar criteris i processos i poder millorar l'actual situació de descoordinació".