El Consell Comarcal del Berguedà ha presentat tres projectes econòmics per pal·liar els efectes de la crisi provocada per la Covid-19 i s'ha adherit a la línia específica de finançament per a ajuntaments i consells comarcals que ha ofert la Diputació de Barcelona per fer front a les situacions d'especial vulnerabilitat. L'ens ha demanat finançament per a tres projectes, que posen el focus en les necessitats d'urgència social, l'accés a l'habitatge i la conciliació laboral, tot i que l'ens resta a l'espera de l'acceptació de la proposta i l'atorgació econòmica.

Concretament, s'ha presentat un projecte per ampliar l'aportació econòmica amb relació al programa de prestacions socials de caràcter econòmic. També s'ha demanat finançament per a un segon projecte, que vol garantir l'accés a l'habitatge a través de recursos residencials temporals per atendre i prevenir l'exclusió residencial a la comarca i evitar així casos de sensellarisme. Finalment, un tercer projecte per a la conciliació, que oferiria ajuts en tres direccions: casals i estades d'infants, suport escolar per a infància en risc i suport escolar per a la conciliació laboral i familiar.