L'Hospital d'Igualada reajusta l'acompanyament als pacients hospitalitzats i a partir d'aquesta setmana permet que els que no siguin positius de Covid-19 puguin tenir un acompanyant o famliar. Els visitants només hi podran estar 2 hores al dia.

Aquest acompanyament, segons fonts del centre assistencial, es fa «sota estrictes normes d'higiene i salut per tal de mantenir el màxim de seguretat tant dels visitants com dels pacients i dels professionals».

Entre d'altres, aquestes mesures suposen que és obligatori l'ús de la mascareta quirúrgica i rentar-se les mans en entrar i en sortir del centre i de l'habitació. I que només hi podrà haver un acompanyant per pacient, que haurà de ser una persona que convisqui amb ell o ella, o familiar de primer grau. Els acompanyants hauran de passar pel servei d'admissions, que els facilitaran un adhesiu idenfiticador.

Les mateixes fonts han indicat que «no són permeses les visites socials o de cortesia, i en casos especials de pacients ingressats es valorarà, de manera individualitzada, si s'autoritzarà o no l'acompanyament».