La Generalitat de Catalunya va iniciar ahir la tercera fase de les obres de rehabilitació del monestir de Sant Llorenç de Morunys que dotarà de més espai al Museu i Centre d'Interpretació Vall de Lord. L'àmbit d'actuació es centra principalment en la rehabilitació dels edificis de la Casa Prioral, Cal Morrut, que sumen un total de 1.042 metres quadrats, i les capelles que donen al claustre.

La zona noble que correspon a la planta baixa i primera de la Casa Prioral i les capelles del claustre es destinarà a museu de la Vall de Lord. En l'annex de Cal Morrut s'ubicarà l'arxiu històric, les dependències de direcció i estudi del museu i el nucli de comunicacions verticals. La planta segona de la Casa Prioral es destinarà a dependències parroquials. El claustre actuarà com un element vertebrador del conjunt del Monestir, donant accés al museu, arxiu i unint les diverses dependències de la parròquia.

Les obres tenen un termini d'execució previst de 6 mesos i té l'objectiu de consolidar les parts deteriorades i aturar el procés de degradació general de l'edifici. Així, es restauraran també els paraments verticals i horitzontals originals, millorant les seves condicions d'aïllament, i es faran noves divisions de distribució i instal·lacions a la planta segona de la Casa Prioral.

Les anteriors fases que s'han dut a terme en els darrers anys han permès la restauració del claustre i la consolidació de l'estructura, cobertes i façanes del conjunt del Monestir; així com l'adequació d'un primer espai com a Museu i Centre d'Interpretació Turística de la Vall de Lord que ara s'ampliarà perquè s'està quedant petit.

L'actuació està promoguda pels departaments de Cultura i Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i el Bisbat de Solsona. L'obra compta amb un finançament de 112.800,01 euros (IVA inclòs) per part dels fons provinents de l'1% cultural de la Generalitat (en un 50%) i de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys (en l'altre 50%), i està gestionada per l'Institut Català del Sòl. La tercera fase de la rehabilitació serà executada per l'empresa Constructora Auxiliar d'Obra Pública. S.L.