Els alumnes que s'examinin de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) hauran de dur obligatòriament "en tot moment" mascareta, mantenir la distància de seguretat i rentar-se les mans freqüentment amb gel hidroalcohòlic, així com els professors i la resta de personal. L'ocupació de les aules serà d'entre una cinquena i una sisena part de la seva capacitat.

La comissió organitzadora de les PAU ha presentat un paquet de mesures per garantir la "màxima seguretat" i reduir el risc de contagi de coronavirus. El Procicat haurà de validar aquestes mesures. Universitats ha informat també que "es prohibirà l'accés als llocs d'examen a qualsevol persona amb símptomes compatibles amb la covid-19".

El paquet de mesures plantejat adapta la realització d'exàmens massius, com ho són les PAU però també d'altres com les proves d'aptitud personal per accedir als graus d'educació (PAP), a les normes general de seguretat prescrites per les autoritats sanitàries, i suposen un pas més, juntament amb la modificació de l'horari i el calendari, per garantir la màxima seguretat.

Entre les mesures higièniques, l'ús de mascareta serà obligatori per a alumnat, professorat i personal de suport a l'interior del centre docent, inclosos els processos d'acreditació dels membres del tribunal, d'identificació de l'alumnat i la realització dels exàmens. A més, en entrar i sortir del centre, tothom s'haurà de fregar les mans amb solució hidroalcohòlica, i cada vegada que s'intercanviï paper o qualsevol objecte amb una altra persona. Per això, es preveu la distribució de 2.500 litres de solució hidroalcohòlica entre les seus d'examen, distribuïdes en 59 poblacions.

D'altra banda, l'ocupació de les aules es determinarà mantenint la distància interpersonal de seguretat de dos metres radials, si no hi ha altres mesures addicionals. Així, es preveu que l'ocupació d'aules sigui d'entre una sisena i una cinquena part de la seva capacitat real. L'alumne haurà d'ocupar per a totes les proves el lloc que se li assigni el primer dia i depositar els objectes personals en l'espai interpersonal de seguretat situat darrere seu, i si no és possible, al de davant.

Un altra mesura serà la crida esglaonada per grups i ordre alfabètic per comprovar la identitat dels alumnes i accedir a les aules. En cada franja horària no es podrà sortir de l'aula fins que no hagi transcorregut una hora des de l'inici de la prova i prèvia autorització del professor responsable de l'aula. A més, els recorreguts, les aules i els lavabos estaran senyalitzats, juntament amb recordatoris d'actituds responsables, i els passadissos només podran ser ocupats en el moment d'accedir a les aules.

També s'aconsella a alumnat, professors i personal de suport que portin aigua i menjar ja que les màquines expenedores que hi puguin haver estaran desactivades, com les fonts d'aigua.

La comissió organitzadora de les PAU considera molt important "per solidaritat i responsabilitat social" que tothom implicat en les PAU compleixi totes les mesures de prevenció indicades , "malgrat les molèsties personal que aquesta situació excepcional d'emergència pugui causar".

Per últim, Universitats ha recordat que la matriculació de la prova d'accés per a l'alumnat lliure i per al de batxillerat i cicle formatius finalitza el proper dilluns.