L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha creat un segell destinat a ser inserit en totes les publicacions associades per informar que el virus de la covid-19 no es transmet a través del paper de diari ni del de les revistes. Aquesta iniciativa s'emmarca en l'intent de l'ACPC que la covid-19 afecti el mínim possible a les capçaleres associades.

La Premsa Comarcal demana a les administracions que vetllin pels interessos de la premsa comarcal i local, i els hi donin suport. En aquest sentit, s'ha demanat al Departament de Salut que emeti un comunicat "desmentint el rumor que corre sobre la transmissió de la covid-19 a través del paper de premsa". Mentrestant no s'emet aquest comunicat, s'ha decidit posar en marxa aquest segell.

L'ACPC destaca que els estudis de l'OMS i els principals centres d'investigació diuen que el virus de la covid-19 no es transmet ni a través del paper de diari, ni del de les revistes.

Premsa Comarcal aglutina la pràctica totalitat d'empreses i entitats editores de premsa comarcal i local d'informació general existents a Catalunya, escrites en català. En total es tracta de més 150 publicacions, entre format paper i digital.