Unió de Pagesos ha presentat al·legacions al Projecte d'ordre pel qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, i que proposa la designació com a zona vulnerable de fins a 44 nous municipis de Catalunya. El sindicat considera que la informació de la memòria tècnica que acompanya el projecte no és suficient per a la designació de 24 d'aquests municipis, entre els quals hi ha Santa Maria de Miralles, Sant Pere Sallavinera (Anoia), Bellver de Cerdanya (Cerdanya) i Calders (Moianès), i demana a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que no siguin designats zona vulnerable.

En aquest sentit, considera que la memòria aporta dades que no són recents, informació de pocs punts de control quan n'hi ha d'altres amb nivells baixos de nitrats del mateix municipi a l'aplicació SDIM (permet localitzar els punts de control amb informació dels resultats dels controls duts a terme per l'ACA), o informació amb punts que tenen valors reduïts en nitrats, i en algun municipi sense aportar informació de cap punt de control.

Per a les explotacions agràries, el fet que un municipi sigui designat zona vulnerable implica unes limitacions superiors a les de la resta de municipis, i uns costos afegits; per tant, el sindicat considera que la seva designació ha d'estar molt justificada.

Actualment la normativa que regula la fertilització i la gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya és la que es va aprovar el juliol de l'any 2019.