Les finances municipals dels ajuntaments catalans podrien empitjorar després de la crisi originada pel coronavirus. Així ho creuen el 68,91% dels alcaldes en un estudi elaborat per Neòpolis per conèixer la situació dels consistoris després de la pandèmia. Només un 30% dels 181 alcaldes enquestats creuen que la situació econòmica es mantindrà igual que abans del coronavirus.

L'estudi també indica que els ajuntaments creuen que cal apostar per les polítiques socials. De fet, un 70% dels alcaldes han indicat que són accions molt prioritàries per tal de minimitzar les conseqüències de la crisi generada pel coronavirus. A més, 9 de cada 10 ajuntaments creu que la cobertura de necessitats bàsiques serà més rellevant que abans de la pandèmia.

Un aspecte que també és important per a gran part dels consistoris són les polítiques preventives d'inclusió i cohesió social. Un 45% dels alcaldes volen apostar per aquest tipus d'accions. Per contra, les polítiques d'igualtat de gènere passaran a un segon pla durant la crisi, ja que un de cada quatre ajuntaments les veu com a «ni molt ni poc prioritàries».