Un estudi de l'Institut Superior de Sanitat italià ha detectat rastres de la SARS-CoV-2, el virus de la covid-19, a les aigües residuals de les ciutats de Milà i Torí ja al desembre del 2019, és a dir, mesos abans que es declarés oficialment el brot tant al país transalpí com a la resta d'Europa.

L'estudi va examinar 40 mostres d'aigües residuals recollides entre octubre del 2019 i febrer del 2020, i 24 mostres de control la data de recollida (setembre del 2018-juny del 2019) va permetre excloure la presència de virus.

Els resultats, confirmats als dos laboratoris diferents per dos mètodes diferents, van mostrar la presència d'ARN de la SARS-CoV-2 en mostres preses a Milà i Torí el 18 de desembre i a Bolonya el 29 de gener d'enguany. En les mateixes ciutats es van trobar també mostres positives en els mesos següents de gener i febrer de 2020, mentre que les mostres d'octubre i novembre del 2019, així com totes les mostres de control, van donar resultats negatius.