La Fundació Althaia de Manresa té tres edificis sanitaris i assistencials a Manresa: l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari. En tots tres hi va tenir malalts del coronavirus.

El repartiment es va fer amb la idea de centralitzar les primeres atencions a malalts amb la simptomatologia de la covid a Sant Joan de Déu així com ingressar els més greus. La Clínica de Sant Josep -on Althaia fa serveis privats, bàsicament a mútues- va ser el primer on es van derivar pacients de Sant Joan de Déu. En principi, a mitjan març, eren malalts no covid. Això va servir per descongestionar Sant Joan de Déu, i segons va anunciar aleshores Althaia, optimitzar recursos humans i també espais.

A això s'hi van afegir altres mesures com ara centralitzar a Sant Joan de Déu tots els parts que es portaven a terme a la Clínica Sant Josep, també privats o gestionats a través de mútues, i les urgències de pediatria. Posteriorment, però, també va acollir pacients amb el coronavirus en una unitat aïllada i se'n van habilitar de noves per si feia falta. No es van fer servir i, en aquest cas, a diferència de les del Centre Hospitalari, s'han desmantellat.