El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat desestimar els recursos de súplica presentats per 33 diputats independentistes catalans contra dues resolucions d'aquest òrgan que van anul·lar diversos acords adoptats per la mesa del Parlament a l'octubre de l'any passat. S'hi tornava a reiterar la defensa del dret d'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania de Catalunya.

Les actuacions donades a conèixer ahir, amb el magistrat Andrés Ollero com a ponent, expliquen que «la deducció de testimoniatge de particulars no vulnera la inviolabilitat parlamentària dels membres de la mesa del Parlament», com succeeix amb els advertiments i prevencions que es contenen les actuacions impugnades. Tot respon a la finalitat de garantir el compliment de resolucions del mateix TC, segons el tribunal. Les decisions del TC, recorda aquest òrgan en totes dues actuacions, han de ser complertes també per les cambres legislatives i pels «membres que en formen part dels òrgans».

Així, el tribunal insisteix que la mesa del Parlament de Catalunya estava obligada, segons estableix la doctrina constitucional, a inadmetre la proposta de resolució del Parlament titulada «Resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els fets del Primer d'octubre». L'admissió a tràmit «implicava un manifest incompliment del deure de la mesa de respectar allò acordat en el seu moment pel tribunal de garanties».

El TC conclou que «és manifest» que la mesa no ho va fer així «desatenent una vegada més els advertiments d'aquest Tribunal, reiterades en les referides providències, del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi alterar unilateralment el marc constitucional o incomplir les resolucions d'aquest Tribunal, la qual cosa va determinar l'estimació de l'incident d'execució i la nul·litat dels acords que van ser impugnats».